Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens conform de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Wij gebruiken persoonsgegevens voor het realiseren van onze doelstellingen. We gaan uitermate voorzichtig om met  gegevens. Wij registreren alleen de noodzakelijke gegevens. Wij vinden het leuk om foto's te gebruiken voor onze uitingen. Als je niet wilt dat je foto's worden gebruikt kun je dat laten weten via downtownleusden@gmail.com.