Wie zijn wij?


DownTownLeusden (DTL) is opgericht door Leusdenaren voor Leusdenaren. Wij willen mensen met een verstandelijke beperking een plaats geven in de samenleving. Dit doen wij door het zoeken van stage- en werkplekken, het organiseren van de Sprokkelstagedag, facilitaire ondersteuning bij grote evenementen en verbindingen leggen tussen sociale initiatieven en zorgaanbieders.


Een inclusieve samenleving maak je met elkaar!


Het bestuur van DownTownLeusden bestaat uit:


Harmen van Zwol, Ron Verhoeve, Pauline van den Brink, Ilse Vasterman en Karolien Pouwels. Het bestuur zet zich op vrijwillige basis in voor DTL. D.w.z. dat zij geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.


In 2022 hebben we veel werk verzet op de Hamershof vanuit de winkel van Leusden Natuurlijk. We hebben winkelcentrum de Hamershof schoongehouden, kaarten gemaakt voor verkoop in de winkel en klusjes en klussen gedaan voor verschillende winkeliers. Daarnaast hebben we weer geholpen bij veel leuke activiteiten voor onder andere Fort33, de Lions en de gemeente Leusden en een succesvolle meewerkdag georganiseerd. We hebben natuurlijk ook een financieel verantwoording over 2022. Klik hier als je die wilt zien.


Voor ons beleidsplan 2023 - 2024 klik je hier.


Ons bestuur

Ilse Vasterman

Voorzitter


Werk, wonen, sport en recreatie in Leusden voor alle mensen in Leusden. Dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking.Ik denk dat Leusden klaar is om een echte inclusieve samenleving te zijn. DownTownLeusden kan en wil daar een belangrijke bijdrage in leveren door het zoeken van stage- en werkplekken, supporten van social enterprises, sociaal makelaarschap en het organiseren van de sprokkelstagedag.Ik ben trots dat ik voorzitter mag zijn van DownTownLeusden.

Pauline van den Brink

Secretaris


Sinds 2003 ben ik ervaringsdeskundige (geworden) op het gebied van anders kijken, anders denken, geduld hebben, oneindig vaak herhalen en stimuleren, omdat toen onze oudste zoon ter wereld kwam. Hij is geboren met het syndroom van Down.
Wij als ouders hebben altijd gezegd dat onze zoon alles kan, totdat het tegendeel bewezen is. Op deze manier is hij uitgegroeid tot een puber die op veel vlakken zelfredzaam is en vol zelfvertrouwen zit. Maar dit ging niet vanzelf.
Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking de kans krijgen om zich te ontplooien, zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn en te participeren in de samenleving en dat dichtbij huis. Zelfontplooiing en zelfredzaamheid geven zelfvertrouwen. Daarvoor moeten we kijken naar de mogelijkheden, wensen, en kwaliteiten van mensen met een beperking, om hen zo een zinvolle dagbesteding te bieden waarbij ze zich kunnen ontplooien. En daar wil ik me voor inzetten.

Harmen van Zwol

Penningmeester


Ik ben er trots op dat ik onderdeel mag uitmaken van Stichting DownTownLeusden. De kracht van de stichting is voor mij 'verbinden': ontmoeting van de ene mens met de andere en daarin ontdekken wat ze elkaar te bieden hebben. Het bestuur alleen al geeft mij energie, we werken vanuit een gezamenlijke passie, dromen van een sterke samenleving waar iedereen er bij hoort, er toe doet en mee kan doen. Én daar draag ik graag mijn steentje aan bij! In het dagelijks leven geniet ik van mijn gezin en kun je mij regelmatig hardlopend in de natuur tegenkomen.

Karolien Pouwels

Bestuurslid


Ik woon sinds 1999 met mijn gezin in Leusden. Graag zet ik mij in voor DownTownLeusden. Omdat ik twee dingen waarneem in mijn omgeving die maar moeilijk bij elkaar komen.
Aan de ene kant zie ik dat er wetgeving is die zegt dat bedrijven mensen met een beperking in dienst moeten nemen. En ik zie heel veel bedrijven die dat heel graag willen doen maar niet weten waar ze die mensen kunnen vinden of wat voor werk ze kunnen doen.
Aan de andere kant spreek en hoor ik veel vanuit de mensen met een beperking en hun omgeving. Zij willen heel graag een bijdrage leveren, gezien worden en in een gewoon bedrijf aan de slag, maar ze weten niet hoe ze daar moeten komen. Of lopen tegen vooroordelen aan.
Ik vind het geweldig wanneer we vanuit DownTownLeusden deze groepen bij elkaar kunnen brengen. Zodat de medewerker met een beperking een prachtige/zinvolle dagbesteding of werk krijgt en ook de bedrijven een prachtige medewerker binnen krijgen.
Dit alles start al met zichtbaar maken. Over welke mensen hebben we het en wat kunnen ze? De Sprokkelstagedag is een mooi middel voor een korte kennismaking. En veel lokale initiatieven in Leusden lenen zich heel goed voor de inzet van mensen met een beperking.
Als raadslid wil ik altijd heel goed luisteren naar deze groep mensen. En als dat nodig blijkt, opkomen voor hun belangen.
En in het bestuur van Sien behartig ik de belangen van mensen met een verstandelijke beperking ook op landelijk niveau.
Ik doe dit omdat ik vind dat mensen met een beperking er helemaal bij horen in onze samenleving. Als zij en de samenleving hulp nodig hebben om bij elkaar te komen, dan draag ik daar graag aan bij!”

Ron Verhoeve

Bestuurslid


Als ondernemer in Leusden denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstelling van DownTownLeusden. Het is belangrijk dat iedereen in Leusden zijn plek vindt. Om te wonen, te werken en te sporten.

Laatste nieuws


4 november 2021 was er weer een meewerkdag. Klik hier voor een krantenartikel over deze geweldige dag!

 
 
 
 
 
 

* verplichte velden

Heb je 10 oktober onze jongeren het verkeer zien regelen en cateringwerkzaamheden zien doen bij de ISVW? Al enkele jaren helpen wij bij de Herfstwandeling van de Lions Club Leusden.


Eindelijk konden onze j ongeren weer meehelpen bij een evenement. Leusden is weer een stukje schoner doordat wij mee hebben gedaan met Opgeruimd Leusden.

In de media!


Meer weten over onze samenwerking met tourist information Leusden?


Lees dan hier het artikel uit de Leusderkrant!

Wij feliciteren de gezamenijke servicec lubs van Leusden met de 'gemeentepluim'. En zijn heel blij en trots dat de donatie die er bij hoort aan DTL is gegeven.


Klik hier voor het krantenartikel!

Meedoen?


Wil jij je ook aanmelden om mee te helpen bij evenementen in Leusden? Of heeft u een leuke stage/werkplek voor een van onze enthousiaste DTL'ers? Stuur dan een berichtje naar downtownleusden@gmail.com of ga naar het contactformulier op deze website.